Dotácia Knižnice z Fondu na podporu umenia v roku 2018

Mestská knižnica Krupina v roku 2018 získala dotáciu z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu. Vďaka tomuto sa nám podarilo rozšíriť knižný fond o stovky nových titulov kníh.

Mestská knižnica Krupina v roku 2018 získala dotáciu z Fondu na podporu umenia na akvizíciu knižného fondu. Vďaka tomuto sa nám podarilo rozšíriť knižný fond o stovky nových titulov kníh.

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie FONDU NA PODPORU UMENIA.

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu ja poskytovanie finančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Vďaka získanej podpore sa zaktualizuje a doplní knižný fond pre všetky vekové skupiny a zakúpia sa knihy rôznej kategórie (náučná literatúra, beletria). Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice Krupiny aj širokého okolia a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov.

 

 

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.

Top 10 podľa návštevnosti

Kultúra Krupina