História knižnice

Prvou verejnou knižnicou v Krupine bola knižnica Hornouhorského maďarského kultúrneho spolku FEMKE, ktorá začala svoje pôsobenie v roku 1905. Ku koncu roka 1909 mala 32 čitateľov a 262 zväzkov kníh. Po vzniku 1. ČSR v roku 1918 spolok zanikol a s ním zanikla aj knižnica, pretože vo svojom fonde mala len maďarskú literatúru.
Činnosť verejnej knižnice bola obnovená v roku 1925, kedy do funkcie knihovníka bol ustanovený Samuel Zeljenka. Neskôr viedol knižnicu Pavol Kmeťko. Vzdelávaniu i zábave občanov mesta i okolia slúžil knižný fond s počtom 800 zväzkov. Rokmi knihy pribúdali a tak sa v meste vybudovala okresná ľudová knižnica. Jej riaditeľkou bola Gabriela Lukáčová a pracovníčka Mária Kováčová. Keď v roku 1960 došlo k rušeniu okresu, okresná knižnica sa pretransformovala v Mestskú ľudovú knižnicu. Knižnica sídlila na viacerých miestach v meste (napr. v budove Kina na Sládkovičovej ulici, do roku 1990 v neskoršej budove VÚB na Svätotrojičnom námestí). V súčasnosti je knižnica umiestnená na prvom poschodí Boryho domu (známeho tiež ako Blažkovičov dom) na Svätotrojičnom námestí. Od roku 1986 do roku 2007 bola súčasťou Mestského kultúrneho strediska. Od 1. júna 2007 bola organizačnou zložkou Mestského úradu v Krupine. Od roku 2010 bola súčasťou Kultúrneho centra a Múzea A. Sládkoviča v Krupine. Od 1.1.2014 je knižnica znovu organizačnou zložkou Mestského úradu v Krupine.