Cenník služieb

Členské poplatky:

Deti do 15 rokov

2€

Študenti (SŠ, VŠ)

3€

Dôcodcovia

3€

Dospelí

4€

Invalidní dôchodcovia

2€

 

 

 

 

 

Reprografické služby:

A4

0,10€

A3

0,15€

A4 (obojstranne)

0,15€

A3 (obojstranne)

0,20€

Tlač z internetu:

Tlač 1 str. - text a tabuľky

0,10€

Tlač 1 str. - obrázok

0,15€

Medziknižničná výpožičná služba a manipulačné poplatky - 3,50€

Nedodržiavanie výpožičnej doby (za každý vypožičaný dokument/titul):

1. upomienka (bez písomného upozornenia)

0,50€

2. upomienka (s písomným upozornením)

1,00€

3. upomienka (s písomným upozornením)

2,00€

4. upomienka (pokus o zmier)

2,50€

Jednorázový poplatok za využitie služieb knižnice (pre nečlenov knižnice) - 1,00€