Služby

Absenčné výpožičiavanie
Čitateľ si dokumenty požičiava domov. Ide o nasledovné dokumenty: krásna literatúra pre dospelých, deti a mládež, odbrná literatúra zo všetkých vedných odborov pre dospelých, deti a mládež a taktiež periodiká.

Prezenčné vypožičiavanie
Dokumenty si čitateľ môže preštudovať len v priestoroch knižnice. Ide predovšetkým o periodiká (noviny a časopisy) ako aj knihy určené len na prezenčné štúdium.

Špeciálne knižnično-informačné služby
Knižnica zabezpečuje požadované dokumenty prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

Bibliograficko-informačné služby:
Služby súvisiace s poskytovaním bibliografických a faktografických informácií.

Reprografické služby:
Kopírovanie a tlač dokumentov.

Internetové služby:
Prístup na internet. Táto služba je zdarma len pre držiteľov čitateľského preukazu.