Dotácia Knižnice z Fondu na podporu umenia v roku 2017

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu ja poskytovanie finančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Fond na podporu umenia, na základe žiadostí o finančnú podporu v rámci výzvy z  r.2017 rozhodol, že finančne podporí Mestskú knižnicu v Krupine so sumou 3.000,00 eur na nákup knižného fondu pre všetky vekové kategórie. Spolufinancovaním  so  zriaďovateľom sa získala suma  4500 eur. Vďaka získanej podpore sa zaktualizuje a doplní knižný fond pre všetky vekové skupiny a zakúpia sa knihy rôznej kategórie (náučná literatúra, beletria). Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice  Krupiny aj širokého okolia a zároveň priláka do knižnice aj nových čitateľov.

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.

Top 10 podľa návštevnosti

Kultúra Krupina